Archives

now browsing by author

 

Preko 2500 položenih ECDL ispita u IAN Telecentru!

ECDL - IAN Telecentar - Škola računara Beograd

Šta je ECDL?

ECDL (European Computer Driving Licence) je vendorski nezavisan standard kojim se na nivou EU i celog sveta definiše jedinstven okvir informatičkih znanja i veština krajnjih korisnika računara. ECDL sertifikat potvrđuje potpunu kompetentnost za korišćenje personalnog računara i osnovnih programskih aplikacija u svakodnevnom radu.

Izvan Evrope sertifikat je poznat kao ICDL – International Computer Driving Licence.

ECDL nastavni plan i program obuhvata provere znanja za sledeće tematske celine (module):

Osovni moduli Standardni moduli Napredni moduli
Osnove korišćenja računara Prezentacije Napredna obrada teksta
Osnove korišćenja interneta Korišćenje baza podataka Napredne tabelarne kalkulacije
Obrada teksta IT Sigurnost Napredne baze podataka
Tabelarne kalkulacije Onlajn kolaboracija Napredne prezentacije
Obrada slika
Obrada internet stranica
Projektno planiranje
2D CAD

Kandidati koji žele da dobiju diplomu mogu da se prijave za polaganje ispita u bilo kom ovlašćenom ECDL Test centru u zemlji ili svetu, da polažu redosledom kojim žele i da potom dobiju sertifikat od nosioca licence gde su nabavili ECDL indeks.

css.php