A1 – Osnovni nivo (Elementary level)

a1Osnovni nivo puža upoznavanje i savladavanje strukture engleskog jezika i forme rečenica engleskog jezika kao osnove za sve ostalo.

U toku kursa se stiču osnovna znanja iz engleske gramatike: vrste reči, tvorba reči i vremena neophodna za najosnovniju komunikaciju (za pričanje o prošlosti, sadašnjosti, planovima za budućnost…).

Svaka lekcija (od 14 ukupno), pored vežbi vezanih za 4 jezičke veštine (pričanje, čitanje, slušanje i pisanje), sadrži i dodatak namenjen za usvajanje termina neophodnih za sporazumevanje u svakodnevnom životu. Neke od tema u ovom odeljku su: davanje podataka o sebi, telefoniranje, davanje direkcija za snalaženje u gradu i na ulici, snalaženje i sporazumevanje u prodavnici, na stanici, aerodromu, itd.
Od dodatnih materijala koristimo alternativna gramatička vežbanja za razumevanje i utvrđivanje pređenog nastavnog gradiva.

Trajanje kursa: Osnovni nivo ima dva podnivoa Početni 1 i Početni 2. Svaki podnivo traje 60 školskih časova.

European Standard CEF Level: A1

Program: English File Oxford Elementary

Polaznici:  Svaka grupa ima od 4 do 8 polaznika

Potvrda: Sertifikat IAN Telecentara o odslušanom i položenom kursu na engleskom jeziku

 

 

 

On-line prijava

Polja označena * su obavezna.
Help Text

css.php