A2 – Srednji niži nivo (Pre-Intermediate level)

a2Srednji niži nivoi predstavljaju nastavak rada koji ste završili na osnovnom nivou. Ovaj nivo podrazumeva da ste savladali osnove jezika, ali Vam u početku puno pomaže, jer prvih nekoliko lekcija predstavljaju obnavljanje jezičkih i gramatičkih celina iz prethodnog nivoa (Present Simple / Continuous, Past Simple, Future Simple….).

Svaka lekcija, naravno, posvećuje puno pažnje jačanju jezičkih veština: pričanje, čitanje, slušanje i pisanje. Pored tekstova za obradu i čitanje, kojima se jača izgovor i obogaćuje fond reči, postoji i puno audio materijala sa autentičnim razgovorima i intervjuima ciji je cilj provera stepena razumevanja pomenutih tekstova.

Poto smo pomenuli bogaćenje fonda reči (vokabulara), treba istaći da nove reči nisu samo integrisane u tekstovima, već se njima, kao veoma važnoj stavci u učenju jezika, posvećuje posebna pažnja u samostalnom odeljku u lekciji koji se zove Vocabulary.

Od Vas se očekuje da dosta pažnje posvetite samostalnom radu kod kuće, jer ćete samo tako zaista napredovati. Od dodatnih materijala koristimo lektiru za čitanje i razgovor na času, kao i gramatička vežbanja za uobličavanje i bolje razumevanje obrađenih celina

Trajanje kursa: Srednji niži ima dva podnivoa: Srednji niži 1 i 2. Svaki podnivo traje 60 školskih časova.

Program: English File Oxford Pre-Intermediate

European Standard CEF Level: A2

Polaznici:  Svaka grupa ima od 4 do 8 polaznika

Potvrda: Sertifikat IAN Telecentara o odslušanom i položenom kursu na engleskom jeziku

 

 

On-line prijava

Polja označena * su obavezna.
Help Text

css.php