B1 – Srednji nivo (Intermediate level)

b1Date su jasne gramatičke prezentacije u svakoj lekciji, sa osnovnim pravilima vezanim za formu i upotrebu gramatičkih jedinica. Postoji dosta praktičnih aktivnosti, koje variraju od kontrolisanih (vođenih), preko polukontrolisanih (gde Vam se daje više slobode), do potpuno slobodnih aktivnosti.

Kad god je moguće aktivnosti su personalizovane, čime Vam se pruža mogućnost da pričate o sebi i saznate više o svojim kolegama iz grupe. U svakoj lekciji obrađuju se sve četiri jezičke veštine: pričanje, slušanje, čitanje i pisanje.

Na početku svake lekcije postoji kratko vežbanje Test Your Grammar kojim se upućujete na jezičke ciljeve te lekcije. Na kraju svake lekcije uvode se i obnavljaju razne funkcionalne i situacione oblasti

Trajanje kursa: Srednji nivo ima dva podnivoa Srednji 1 i Srednji 2. Svaki podnivo traje 60 školskih časova.

Program: English File Oxford Intermediate

Nastavni materijal:   Osnovni materijal svakog nivoa su knjiga za rad na času i radna sveska za rad kod kuće

Polaznici:  Svaka grupa ima od 4 do 8 polaznika

European Standard CEF Level: B1

Potvrda: Sertifikat IAN Telecentara o odslušanom i položenom kursu na engleskom jeziku

 

 

On-line prijava

Polja označena * su obavezna.
Help Text

css.php