Kursevi socijalnih veština

Socijalne veštinaŠta su socijalne veštine?

Socijalne veštine su “sposobnosti prilagođavanja i pozitivnog ponašanja koje omogućuju osobama da se uspešno nose sa zahtevima i izazovima koje pred njih postavlja život svakoga dana” (definicija Svetske zdravstvene organizacije WHO).

Ova definicija se odnosi na veliku grupu psihosocijalnih i međuljudskih veština koje Vam mogu pomoći da se nosite sa zahtevima i izazovima koje pred Vas postavlja život. Odnosi se i na veštine koje pomažu psihosocijalni i socijalni razvoj koji obuhvata donošenje odluka i rešavanje problema, kreativno i kritičko mišljenje, komunikaciju i međuljudske odnose, svest o sebi, i nošenje sa emocijama i uzrocima stresa koje Vam mogu pomoći da vodite zdrav i produktivan život.

Zato su mi potrebne socijalne veštine?

Današnji svet rada se u mnogome razlikuje od nekadašnjeg. Promene i nesigurnost predstavljaju pravilo. Promena posla 6 do 8 puta u toku života postaje opšte pravilo. To znači da ćete možda morati da u isto vreme stičete obrazovanje potrebno za određenu karijeru i tragate za zaposlenjem. Više nije realistino očekivati da nakon formalnog obrazovanja usledi jedna karijera sa utvrđenim pravilima razvoja nakon koje čovek odlazi u penziju. Danas je naglasak na učenju tokom celog života i višestruke promene radnih mesta / karijera.

Socijalne veštine u radnom okruženju

Socijalne veštine nisu vezane za specifičan posao, već se nalaze u osnovi uspešnog obavljanja bilo kog posla. One se primenjuju u svim radnim okruženjima i mogu se lako prenositi iz jedne oblasti ljudskog rada na druge. One olakšavaju snalaženje u savremenom svetu poslova, usmenu i pisanu komunikaciju, otkrivanje i izbor poslova koji odgovaraju Vašim sposobnostima i potencijalima, sistematično planiranje razvoja Vaše karijere, snalaženje u promenama koje se dešavaju u našem društvu, sposobnost prilagođavanja u toku rešavanja problema, kreativno mišljenje, efikasno upravljanje vlastitim resursima, timski rad, uspešno vođenje tima, upravljanje linim razvojem.
Naši treneri, od kojih su jedni sertifikovani od strane britanskog instituta CIPD-ja, dok su drugi psiholozi i psihoterapeuti različitih terapijskih usmerenja nude vam sledeće programe:

 • Prepoznavanje i analiza vlastitih potencijala 
  Nezavisno od toga da li se radi o ličnom razvoju, profesionalnoj selekciji ili orijentaciji potrebno je da znamo vlastite potencijale.
 • Planiranje karijere 
  Trening je namenjen profesionalcima odgovornim za razvoj zaposlenih, ali i svima koji žele da razviju svoju linu efektivnost i osposobe se da sami planiraju i upravljaju svojom karijerom i profesionalnim razvojem.
 • Trening upravljanja vlastitim resursima (Self-management training) 
  Kada pojedinci preuzmu kontrolu nad vlastitim promenama, osećaće se uspešnim i promena ce duže trajati nego kada oni osećaju da neko drugi za njih sprovodi promene.
 • Asertivni trening 
  Koncept o asertivnom ponašanju počiva na verovanju da su naše želje i potrebe važne, ali istovremeno nisu važnije od želja i potreba drugih.
 • Veštine prezentacije 
  Uspešna komunikacija zahteva od onih koji komuniciraju da prenose svoje poruke na način koji je osmišljen za njihovu ciljnu publiku.
 • Pisana komunikacija i pisanje CV-a 
  Sposobnost da se jasno komunicira pisanim putem je veština presudna kako za uspeh u toku akademskog obrazovanja tako i za uspeh u profesiji.
 • Specijalizovani kurs za administrativnog asistenta 
  Namenjen je budućim administrativnim asistentima kao i drugom osoblju koje u svom svakodnevnom radu kontaktira sa poslovnim partnerima.

Pogledajte našu knjigu:

css.php