Modul 3: Trening upravljanja vlastitim resursima (Self-management training)

Trening upravljanja vlastitim resursima inicijalno je bio razvijen i korišćen od strane kliničkih psihologa. Osnovna pretpostavka je bila da pojedinci koji imaju potrebu za promenom, imaju veće šanse za uspeh ako mogu da kontrolišu proces promene. Umesto da psiholog koristi psihološke postupke da bi doveo do promene u ponašanju, bolje je podučiti ljude o ovim postupcima i pomoći im da ih na sebi primene. Kada pojedinci preuzmu kontrolu nad vlastitim promenama, osećaće se uspešnim i promena ce duže trajati nego kada oni osećaju da neko drugi za njih sprovodi promene.
Na ovaj način programi upravljanja sobom mogu uticati na veliki broj emotivnih kompetencija, uključujući: tacnu samoprocenu, samopouzdanje, samokontrolu, savesnost i pouzdanost.
U toku treninga poseban deo ce biti usmeren na učenje veština za efikasno upravljanje vlastitim vremenom (Time management).

Trajanje kursa: 20 časova

Nastavni materijal: ” Self management “, skripta

Potvrda:  Sertifikat IAN Telecentara o odslušanom seminaru

On-line prijava

Polja označena * su obavezna.
Help Text

css.php