Modul 6: Pisana komunikacija i pisanje CV-a

Sposobnost da se jasno komunicira pisanim putem je veština presudna kako za uspeh u toku akademskog obrazovanja tako i za uspeh u profesiji.
Ovaj trening objašnjava da komunikacija pisanim recima mora biti konkretnija nego usmena komunikacija, sa manje prostora za greške , što znaci da oni koji komuniciraju pismenim putem imaju još neke izazove ispred sebe uključujući gramatiku, ton pisanog teksta, pravopis, stil pisanja kao i upotrebu odgovarajućih reči. Mnogi poslovni ljudi nemaju mnogo vremena na raspolaganju, zato je nacrt teksta od presudne važnosti kada se piše neki duži izveštaj ili beleška.
Trening je posvećen i uspostavljanju dobrih praksi u pisanoj komunikaciji na engleskom jeziku.

Trajanje kursa: 20 časova

Nastavni materijal: ” Pisana komunikacija i pisanje CV-a”, skripta

Potvrda:  Sertifikat IAN Telecentara o odslušanom seminaru

On-line prijava

Polja označena * su obavezna.
Help Text

css.php