Modul 5: Flash sa Action Script-om

Flash with ActionScriptProgram upoznaje polaznike sa vektorskom grafikom, vektorskom animacijom, alatkama za crtanje i elementima koji su potrebni za animiranje. Po završetku kursa polaznici će znati da koriste alatke za crtanje, označavaju i transformišu objekte, koriste biblioteke, podešavaju svojstva dokumenata, uvoze grafiku, rade sa vodenim slojevima, maskama, efektima, testiraju animaciju, postavljaju je na web stranicu i još mnogo toga…
Drugi deo kursa upoznaje polaznike sa ActionScript jezikom. To je skript jezik kojim se služimo u programu za animaciju – Flash. Polaznici se upoznaju sa njegovom sintaksom i elementima koje čine ovaj jezik.
Po završetku kursa polaznici će znati da uz pomoć par jednostavnih komandi koje se dodeljuju frejmovima, utiči na tok filma, kao i da programiraju instancu dugme

Trajanje kursa: 20 časova

Softver: Flash

Polaznici:  Program je namenjen polaznicima koji poznaju osnove računarske tehnologije, koje su stekli na osnovnom kursu

css.php