Publikacije

Zahvaljujući saradnji u okviru projekta “Zaposleni, osnaženi” koji u partnerstvu sprovode nevladina organizacija iz Grčke Centar za demokratiju i pomirenje u Jugoistonoj Evropi Centar za mir i razvoj demokratije sa seditem u Beogradu i Novosadski humanitarni centar, IAN je učestvovao u pisanju i objavljivanju serije publikacija koje predstavljaju priručnike za obuke u različitim veštinama.

Priručnici su namenjeni polaznicima treninga koji se sprovode u okviru projekta “Zaposleni, osnaženi” i imaju za cilj da pomognu u usvajanju veština i znanja koje će omogućiti korisnicima lake zapošljavanje ili pokretanje sopstvenog biznisa.

Projekat “Zaposleni, osnaženi” finansira Evropska unija u okviru Aeneas programa.

Objavljeni su sledeći priručnici:

Kompletan priručnik za polaganje ECDL Start ispita

Kompletan priručnik za polaganje ECDL Start ispita

ECDL Core Priručnik

Kompletan priručnik za polaganje ECDL Core ispita

Kompletan priručnik za web dizajn

Kompletan priručnik za web dizajn

Socijalne veštine

Socijalne veštine

css.php