Kompletan priručnik za polaganje ECDL Core ispita

ECDL Core Priručnik

Kompletan priručnik za polaganje ECDL Core ispita

“Kompletan priručnik za polaganje ECDL Core ispita” jeste plod petogodišnjeg rada zaposlenih u okviru Edukativnog odseka IAN – Međunarodne mreže pomoći. Priručnik je rezultat najboljih praksi i iskustava u direktnom radu sa polaznicima računarskih kurseva. Priručnik je proteklih godina usavršavan i unapređivan kako bi, sa jedne strane, pratio zahteve i program koji je propisan od strane ECDL Fondacije, i, sa druge strane, kako bi na jednostavan, lak i praktičan pristup upoznao čitaoce sa ‘tajnama’ u korišćenju računara.

Priručnik je namenjen svima koji su zainteresovani da upoznaju rad u tri dodatne oblasti koje se najčešće polažu u okviru ECDL Core sertifikata i da se pripreme za polaganje tri ECDL ispita:

•  Modul 1: Koncepti informacione tehnologije,

•  Modul 5: Baze podataka (Microsoft Access) i

•  Modul 6: Prezentacija (Microsoft PowerPoint).

Pisci ovog priručnika su dugogodišnji nastavnici u IAN školi računara, ovlašćeni ECDL testeri, sa velikim iskustvom u praktičnom radu sa polaznicima, koji poznaju efikasne metode prenošenja znanja. Priručnik je namenjen svima koji žele da se obrazuju i da potvrde znanja u korišćenju personalnog računara, što im omogućava lake zapošljavanje u zemlji i inostranstvu.

U tri poglavlja pisci na sistematičan način uz praktične primere detaljno upoznaju čitaoce sa svim elementima i zadacima koji se traže na navedenim ECDL ispitima.

Borko Vujadinović u poglavlju “Koncepti informacione tehnologije” upoznaje čitaoce sa osnovnim pojmovima informacionih tehnologija kao što su: sastavni delovi računara, hardver i softver, razumevanje pojmova kao što su memorija i čuvanje podataka. Čitaoci će tokom kursa shvatiti značaj razumevanja korišćenja informacionih mreža kao i značaj upotrebe aplikacija u svakodnevnom životu. Tokom čitanja upoznaće se sa sigurnosnim, ekološkim i zdravstvenim aspektima korišćenja računara. Najzad, biće informisani o zaštiti podataka od neovlašćenog korišćenja, kao i o postojanju zakonske regulative na tom podruju.

Petar Jakovljević u tekstu pod naslovom ” Access – Baze podataka” upoznaje čitaoce sa radom u programu za pravljenje baza podataka – Microsoft Access. Rad sa bazama podataka jedan je od esencijalnih segmenata koji se moraju naučiti. Access ili sličan softverski paket obezbeđuje znanja za rad sa tzv. relacionim bazama podataka i upravljanje velikim količinama informacija. Rad sa velikim bazama podataka i njihovim ažuriranjima ne može se zamisliti bez ovog programa. U članku će čitaoci naučiti kako se uspostavljaju relacije između različitih tabela, vrši unos novih podataka, brišu i ažuriraju podaci itd.

Prezentovanje i korišćenje programa za pravljenje prezentacija predstavlja svakodnevicu u radu poslovne kancelarije. U poglavlju ” Microsoft PowerPoint – Prezentacije” Miloš Dubroja upoznaje čitaoce sa mogućnostima programa PowerPoint: izradom slajdova, umetanjem slika, muzike, govora, vizuelnim uređenjem prezentacije, slanjem putem Interneta.

“Kompletan priručnik za polaganje ECDL Core ispita” izdat je u okviru edicije “Zaposleni, osnaženi”, u kojoj su izdati i sledeći naslovi: “Kompletan priručnik za polaganje ECDL Start ispita“, “Kompletan priručnik za web dizajn” i “Kompletan priručnik za socijalne veštine“.

Kandidatima su na raspolaganju dve varijante ECDL sertifikata: ECDL Start i ECDL Core. ECDL Start sertifikat se dobija ukoliko kandidat položi bilo koja četiri modula, a ECDL Core sertifikat se dobija ukoliko kandidat položi svih sedam modula. 

 

css.php