Kompletan priručnik za polaganje ECDL Start ispita

ecdl START KORICA

“Kompletan priručnik za polaganje ECDL START ispita” jeste plod petogodišnjeg rada zaposlenih u okviru Edukativnog odseka IAN – Međunarodne mreže pomoći. Priručnik je rezultat najboljih praksi i iskustava u direktnom radu sa polaznicima računarskih kurseva. On je proteklih godina usavršavan i unapređivan kako bi, sa jedne strane, pratio zahteve i program koji je propisan od strane ECDL Fondacije, i, sa druge strane, kako bi na jednostavan, lak i praktičan pristup upoznao čitaoce sa ‘tajnama’ u korišćenju računara.

Priručnik je namenjen svima koji su zainteresovani da upoznaju rad u četiri oblasti koje se najčešće polažu u okviru ECDL Start sertifikata i da se pripreme za polaganje četiri ECDL ispita:

•  Modul 2: Korišćenje računara i rad sa fajlovima (rad u Microsoft Windows XP-u),

•  Modul 3: Obrada teksta (Microsoft Word),

•  Modul 4: Tabelarne kalkulacije (Microsoft Excel) i

•  Modul 7: Informacije i komunikacije (Microsoft Internet Explorer i Microsoft Outlook Express)

Pisci ovog priručnika su dugogodišnji nastavnici u IAN školi računara, ovlašćeni ECDL testeri, sa velikim iskustvom u praktičnom radu sa polaznicima, koji poznaju efikasne metode prenošenja znanja. Priručnik je namenjen svima koji žele da se obrazuju i da potvrde znanja u korišćenju personalnog računara, što im omogućava lake zapošljavanje u zemlji i inostranstvu.

U četiri poglavlja pisci na sistematičan način uz praktične primere detaljno upoznaju itaoce sa svim elementima i zadacima koji se traže na ECDL ispitima.

Borko Vujadinović u poglavlju “Windows XP – Korišćenje računara i rad sa fajlovima” upoznaje čitaoce sa najrasprostranjenijim operativnim sistemom danas – Microsoft Windows XP-om. Operativni sistem je program koji upravlja računarom i pruža neophodno okruženje za rad svih ostalih programa (na primer, programa za obradu teksta, slike, zvuka). Članak upoznaje čitaoce sa osnovnim terminima računarske tehnologije i namenjen je čitaocima koji se do sada nisu sretali sa računarima i koji kreću od samog početka. Čitaoci će naučiti osnovne pojmove iz računarske tehnologije: softver, hardver, delovi računara, operativni sistem, rad sa fajlovima i folderima, multimedija, arhiviranje itd.

Ivan Stojilović i Petar Jakovljevi u tekstu pod naslovom “Word – Obrada teksta” upoznaju čitaoce sa unošenjem teksta preko računara, njegovim modifikovanjem, štampanjem, čuvanjem i prenošenjem teksta na drugi računar, postavljanjem slika, tabela, numeracijom strana, formatiranjem teksta (promenom veličine slova, tipa slova, boje slova), slanjem preko elektronske pošte.

Borko Vujadinović u delu “Excel – Tabelarne kalkulacije” upoznaje čitaoce sa korišćenjem računara u radu sa brojevima i proračunima, izradom automatskih baza podataka, grafikonima, bilansima stanja, predikcijima prihoda i rashoda. Ljudi raznih profesija koriste Excel: ekonomisti, menadžeri, poslovni sekretari, matematičari, razni službenici itd. Ovo poglavlje je namenjen svima koji žele da uspešno kreiraju tabelarne kalkulacije.

Korišćenje globalne informatike mreže Internet i elektronske pošte predstavlja svakodnevicu u radu poslovne kancelarije. U poglavlju “Internet Explorer i Outlook Express – Informacije i komunikacije” Borko Vujadinović i Miloš Dubroja objašnjavaju kako se koristi Internet, kako brzo i lako pronaći potrebne informacije, kako se piše, šalje i prima elektronska pošta i još mnogo toga.

“Kompletan priručnik za polaganje ECDL Start ispita” izdat je u okviru edicije “Zaposleni, osnaženi”, u kojoj su izdati i sledeći naslovi: “Kompletan priručnik za polaganje ECDL Core ispita“, “Kompletan priručnik za web dizajn” i “Kompletan priručnik za socijalne veštine“.

Kandidatima su na raspolaganju dve varijante ECDL sertifikata: ECDL Start i ECDL Core. ECDL Start sertifikat se dobija ukoliko kandidat položi bilo koja četiri modula, a ECDL Core sertifikat se dobija ukoliko kandidat položi svih sedam modula. 

css.php