Kompletan priručnik za web dizajn

Kompletan priručnik za web dizajn

Kompletan priručnik za web dizajn

Internet ima stopu širenja od 18% na godišnjem nivou i trenutno ima preko jedne milijarde korisnika. Druga milijarda korisnika će uslediti u narednom desetogodišnjem periodu, i doneće dramatične promene u svetu.

U toku 2005. tiho smo dostigli tu fantastičnu brojku u istoriji Interneta: milijarditi korisnik Interneta se zakačio na mrežu. Pošto ne postoji centralni registar Internet korisnika, ne zna se ko je bio taj jubilarni korisnik, niti kada se on ili ona prvi put zakačio na Internet. Bilo je potrebno 36 godina da Internet sakupi svoju prvu milijardu korisnika. Druga milijarda će verovatno biti dodata do 2015, a većina ovih novih korisnika će biti u Aziji. Treću milijardu će biti teže dostići, i možda neće biti ostvarena sve do 2040. Generalno gledano, porast upotrebe Interneta je zaista fascinantan. Pre deset godina Internet su koristili samo naučnici, a sada je to uobičajen način poslovanja u mnogim zemljama.

“Kompletan priručnik za web dizajn” plod je petogodišnjeg rada zaposlenih u okviru IAN Telecentra. Priručnik je rezultat najboljih praksi i iskustava u direktnom radu sa polaznicima računarskih kurseva. On je proteklih godina usavršavan i unapređivan kako bi, sa jedne strane, pratio zahteve i promene koje se dešavaju u oblasti web dizajna, i, sa druge strane, kako bi na jednostavan, lak i praktičan pristup upoznao čitaoce sa ‘tajnama’ dizajna.

Priručnik je namenjen kako onima koji tek stiču prva iskustva u web dizajnu tako i iskusnim dizajnerima kojima se na sistematski način opisuju razne napredne tehnike web programiranja.

U devet poglavlja pisci na sistematičan način uz praktične primere detaljno upoznaju čitaoce sa svim elementima potrebnim za budućeg web dizajnera:

webdesignIvan Stojilović se u tekstuTeorijske osnove web dizajna upoznaje Vas sa teorijskim osnovama dizajna web prezentacija. Tokom čitanja ovog teksta steći ćete znanja o razlikama u dizajnu web prezentacije u odnosu na dizajn konvencionalnog dokumenta, o dizajnu navigacije u prezentaciji, kao i koji su osnovni elementi prezentacije. Takođe, bićete upoznati sa različitim strukturama web prezentacija, kao i sa dizajnom strane: vizuelnom hijerarhijom, doslednošću, dimenzijama web strane.
Deo teksta se odnosi i na određivanje vizuelnog identiteta web prezentacije: karakteristike web tipografije, čitljivost fontova, stilovi uređivanja, korišćenje web grafike i multimedije.

htmlAutor Borko Vujadinović u tekstu pod naslovom Uvod u HTML upoznaje Vas sa HTML (Hypertext Markup Language ) jezikom. To je jezik kojim se služimo za pisanje web stranica. Naučite njegovu osnovnu sintaksu i elemente koji ine ovaj jezik, i moći ćete da napravite jednostavne web stranice koristeći kod HTML-a. Naučite kako da formatirate tekst, kako da radite sa tabelama, kako da ubacujete slike i hiperlinkove u web stranice.

Petar Jakovljević u člankuMacromedia Dreamweaver: Uvodni kurs upoznaje Vas sa hipertekstom, internet prezentacijama i načinima njihovog kreiranja. Naučićete da kreirate i postavite internet prezentaciju, da kreirate HTML stranice, da ih povežete hipervezama, da postavite slike na stranicu i da napravite da slika ima osetljiva područja kao hiperlinkove itd. Moći ćete i da napravite šablone pomoću kojih možete lako da napravite mnogo stranica sličnog izgleda a različitog sadržaja.

Macromedia Dreamweaver: Napredni kurs autora Petra Jakovljevi bavi se dinamičkima HTML stranicama, CSS stilovima, slojevima, animacijom slojeva, upotrebom JavaScript Behavior-a u Dreamweaver-u. Po završetku čitanja ovog dela znaćete da kreirate HTML stranice koje sadrže i dinamike elemente, a bolji i lepi dizajn stranice postići ćete pomoću slojeva i CSS stilova. Upoznaćete neke dodatke Dreamweaver-a koje omogućavaju da se lake otkriju greške u HMTL kodu na stranicama ili da se jedan te isti kod upotrebi na više mesta. Upoznaćete i poseban dodatni program Extension Manager, kojim se može izmeniti ponašanje Dreamweaver-a.

twO korišćenju grafike u web prezentacijama možete pročitati u članku Miloša Dubroje Macromedia Fireworks. Tekst će Vas upoznati sa vektorskom i bitmapiranom (rasterskom) grafikom, alatkama za crtanje i obradom svih vrsta grafike. Naučićete da koristite napredne alatke za crtanje, kreiranje i obrađivanje vektorske i bitmapirane slike, kako se koriste alatke za retuširanje, primenjuju web efekti, kreiraju padajući meniji, opseca i priprema grafiku za web i još mnogo toga…

Miloš Dubroja u odeljku ” Macromedia Flash “ upoznaje Vas sa vektorskom grafikom, vektorskom animacijom, alatkama za crtanje i elementima koji su potrebni za animiranje u najpopularnijem programu za ovu vrstu animacije. Pročitaćete kako da koriste alatke za crtanje, kako da označavate i transformišete objekte, koristite biblioteke, podešavate svojstva dokumenata, uvozite grafiku, radite sa vođenim slojevima, maskama, efektima, testirate animaciju, postavljate je na web stranicu itd.

Borko Vujadinović Vas u tekstu ” Uvod u ActionScript “ upoznaje sa ActionScript jezikom. To je skript jezik kojim se služimo u programu za animaciju – Flash. Čitanjem ovog lanka upoznaćete njegovu sintaksu i elemente, naučićete osnovne komande koje se dodeljuju frejmovima, koje utiči na tok filma, kao i da programirate instancu dugme.

Nakon što pročitate članak ” Osnove PHP-a “ autora Borka Vujadinovia upoznaćete sintaksu i elemente PHP jezika koji služi za pravljenje dinamičkih web stranica u realnom vremenu.

Najzad, u članku ” PHP & MYSQL “ autor Petar Jakovljevi bavi se objašnjenjem i upoznavanjem sa osnovama SQL-a – jezika za pravljenje upita usmerenih prema bazi podataka. Kombinacija PHP i SQL programskih jezika omogućava Vam da Vaše web strane dobiju dinamiko okruženje koje će biti mnogo interesantnije korisnicima.

“Kompletan priručnik za web dizajn” je izdat u okviru edicije “Zaposleni, osnaženi”, u kojoj su izdati i sledeći naslovi: “Kompletan priručnik za polaganje ECDL Start ispita“, “Kompletan priručnik za polaganje ECDL Core ispita” i “Kompletan priručnik za socijalne veštine“.

Prema Jakobu Nilsenu, pruzeto sa sajta use it.com: Jakob Nielsen’s Website
Web Design Complete Reference (Paperback) by Thomas A. Powell

css.php