Implementacija projekta

b4Dobili ste projekat, potpisali ste ugovor sa donator i projekat je počeo. Imate „čak“ 12 meseci da projekat realizujete. Ali…  Kako? I ko?

U toku ovog kursa naučićete kroz praktična vežbanja i simulacije realnih situacija, kao se realizuje projekat. Demonstriraćemo koje su osnovne aktivnosti i koraci u implementaciji, koliko je važno da tim ima jasnu ideju kuda vodi, šta je uloga projektnog menadžera, a šta drugih članova u timu.

Polaznici će naučiti:

  1. Koje su osnovne faze u realizaciji projekta,
  2. Odnos svrhe, opsega i vremena i kako promena jednog elementa utiče na druge,
  3. Važnost jasnog komuniciranja vizije projekta svim članovima tima,
  4. Zašto je važno u fazi Iniciranja prikupiti sve relevantne informacije i kontaktirati bitne činioce u zajednici,
  5. Zašto je faza Planiranja faza od koje utiče uspeh celokupnog projekta i koje se alatke najčešće koriste za planiranje,
  6. Važnost neprestane kontrole projekta
  7. Šta su to SMART ciljevi
  8. Kako proceniti rizike za realizaciju projekta i kako ih umanjiti
  9. Važnost razvijanja liderskih veština za uspešnu realizaciju projekta,
  10. I još mnogo toga …

On-line prijava

Polja označena * su obavezna.
Help Text

css.php