Pisanje projekta

Kurs Pisanje projekta bazira se na više od 15 godina iskustva naših predavača i organizacije u pisanju projekata i za nacionalne i za međunarodne donatore. Ovaj modul predstavlja praktičan trening za uspešnu pripremu i pisanje predloga projekata kako za nacionalne izvore finansiranja, tako i za međunarodne sa posebnim akcentom na pisanje projekata usmerenih ka fondovima Evropske unije.

project_managementCilj je razumeti šta je potrebno da bi vaš predlog projekta bio uspešan i kako na jasan, sistematičan i ubedljiv način da iznesete svoje ideje, a u skladu sa propisanim ciljevima konkursa. Tokom obuke polaznici će kroz niz osmišljenih vežbi sami razvijati svoje projektne ideje i definisati ih.

U toku kursa polaznici će između ostalog dobiti odgovore na sledeća pitanja:

  • Kako identifikovati konkurs koji odgovara vašoj organizaciji/instituciji?
  • Kako uraditi kvalitetnu analizu situacije u vašoj sredini?
  • Šta je to PADOR i kako vaša organizacija/institucija može da dobije PADOR broj?
  • Čemu služi LFA (logički okvir projekta) i kako ga popuniti?
  • Kako uspostaviti partnerstva?
  • Šta može uvećati, odnosno umanjiti šanse vaše organizaciei/institucije prilikom konkurisanja?
  • Kako se planira budžet? Koji su bitni koraci u razvoju budžeta?
  • Kako razviti narativni deo projekta? Koji su delovi narativnog dela projekta?
  • Koji stil treba koristiti prilikom pisanja projekata?
  • I još mnogo drugog…

On-line prijava

Polja označena * su obavezna.
Help Text

css.php